Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Bóng đèn UV, Ballast, Ống thạch anh Viqua (R-Can) Canada


Viphatech xin giới thiệu đến quý khách các phụ kiện để thay thế cho hệ thống sử dụng đèn UV hãng R-can (Viqua) Canada.

Mỗi sản phẩm đèn UV của hãng Viqua đều có các phụ kiện thay thế và có mã hàng chính xác cho mỗi sản phẩm.

Khi mua hàng chúng ta cần lưu lại các hồ sơ sản phẩm để biết tên phụ kiện mua thay thế nhé.CHỦNG LOẠI MÃ HÀNG
Bóng đèn S2Q         
S330RL
Ống thạch anh S2Q
QS-330
Ballast S2Q
BA-ICE-S
Bóng đèn S5Q         
S463RL
Ống thạch anh S5Q
QS-463
Ballast S5Q
BA-ICE-S
Bóng đèn S8Q         
S810RL
Ống thạch anh S8Q
QS-810
Ballast S8Q
BA-ICE-S
Bóng đèn S12Q         
S36RL
Ống thạch anh S12Q
QS-012
Ballast S12Q
BA-ICE-S
Bóng đèn S24Q         
S36RL
Ống thạch anh S24Q
QS-012
Ballast S24Q
BA-E36122
Bóng đèn SC1/2        
S212RL
Ống thạch anh SC1/2
QS – 212D
Ballast SC1/2
BA – C2
Bóng đèn SC2.5/2        
S287RL
Ống thạch anh SC2.5/2
QS – 287D
Ballast SC2.5/2
BA – C2
Bóng đèn SC4/2        
S330RL
Ống thạch anh SC4/2
QS – 330D
Ballast SC4/2
BA – C2